Tot aan de herfstvakantie is het  Rijk der Kabouters  op maandag en dinsdag gesloten